Verificare Cet Nord

Dezvoltarea și furnizarea catre consumatori a energie termice și electrice.