Verificare Apă Canal Bălți

Activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.