Verificare OK Credit

Achitarea serviciilor de creditare.