Verificare INFO BON

Achitarea facturii de furnizare a energiei termice şi a apei calde menajere.